Miljö

Klubben har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom miljöstationen som är placerad bredvid klubbhuset (grå metallbod).

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i klubbens miljöstation för farligt avfall eller lämnas in på närmaste återvinningscentral.
Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i klubbens container.
Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.

Töm inte toalettavfall i vattnet utan utnyttja sugtömning på mottagningsstation. Ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar infördes1 april 2015 (Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen).

Miljöpolicy


Avfallshantering


Bottenfärger tillåtna i Mälaren

Miljöförvaltningens informationsblad

Frågor?

Kontakta styrelsen eller miljöombudet om du är osäker eller undrar något. Du hittar alla funktionärer här

Återvinningscentral i närområdet

Återvinningscentral Bromma, Linta Gårdsväg 16, Bromma

Miljöstationer i närområdet

Gamla Bromstensvägen 1, tar emot glas, kartong, metall, plast, tidningar

Adolfsbergsvägen 13, tar emot glas, kartong, metall, plast, tidningar