Foto: A. Meijer

Historia

Det var ett par vinddrivna båtägare som hade sina båtar liggande efter Bällstavikens stränder som bildade föreningen. Denna samling båtentusiaster bildade 1935 en klubb för att lättare kunna förhandla med bland annat markägare om en plats att vara på. Det första projektet var att göra i ordning en kajplats vid Ranhammarsområdet. 1945 fick man lov att flytta till ”Svenssons varv” och 1948 till den slutliga platsen nedanför gamla Annedalsvägen.

Vintern 1948–49 byggdes klubbens nya bryggor som togs i bruk våren/sommaren 1949. Man kan urskilja margarinfabrikens travers till vänster i bild. Det är dess fundament som idag kan ses vid klubbens platser längst in i bällstaviken.

Foto: Tjalle

Sjösättning

Sjösättning 1953. Synl fr.v. Kalle Johansson, Tjalle Nyqvist, E. Pålsson, Börje Karlsson, Bernt Mårtensson, Arvid Rosenblom, Gösta Andersson, Elof Holmblad & A. Stettenfeldt.

Ytterligare några bilder som beskriver hur sjösättningen gick till i mitten av 1900-talet.
 
 

Foto: A. Meijer

Nedan syns en vy över Bällstaån 1960. Som synes fanns margarinfabriken med sin travers fortfarande kvar.
Foto: Erik Sandelin
1979 byggdes bryggorna om. Man kan på dessa se att det nu endast är fundamenten kvar av den ståtliga traversen.
 

Foto: Pelle Lundberg

Dessa nya bryggor togs i bruk i April 1980 och har sedan dess haft ungefär samma utseende.

Foto: Tommy Andersson

1986 införskaffades klubbholmen Bockholmen. Bilden nedan är från besiktningen innan vi tog över arrendet.

År 1993 hade BMK på allvar kommit igång med upprustningen av klubbholmen (numera avyttrad). På bilden nedan syns bland andra en av klubbens genom tiderna förekommande Ordförande, Ingvar Nyqvist, när han deltar i uppbyggandet av dansbanan på holmen.