Avgifter

Dessa är de vanligaste avgifterna som våra medlemmar kommer i kontakt med.
Benämning Pris Periodicitet
Inträdesavgift* 6 250 kr Engångsavgift
Medlemsavgift 500 kr Årlig
Bryggplats (priset beräknas enbart på bredden av bryggplatsen, grundpris 1250kr)* 680 kr Årlig
Vinterförvaring (beräknas med tillägg om 0,5m på båtmåtten, grundpris 1250kr)* 40kr/m2 Årlig
Påminnelseavgift 500 kr Vid behov
Köavgift* 350 kr Årlig
Deposition Y-Bom (återbetalas vid utträde) 3 000 kr Engångsavgift
Kanotplats* 1 875 kr Årlig
Beräkningsexempel på årskostnad för en båt som är 7 meter lång och 2,5 meter bred:
Medlemsavgift 500 kr
Bryggplats 3 meter 3 040 kr
Vinterförvaring. Inkluderar tillägg om 0,5m på längd och bredd (7,5*3*40kr) 1 900 kr
Totalt per år 5 440 kr
En ny medlem betalar utöver ovan, 6250kr i engångsavgift för inträde samt 3000kr i deposition för y-bom.
* Priser med asterix är momspliktiga och inkluderar 25% moms.