Montering av Y-bommar

Den 11:e April kommer nya y-bommar monteras samt att vi kommer dragga under Bällsta bro. Detta kommer inte göras av alla medlemmar utan endast av de som är kallade.