Miljöstation & bom

Arbete med flytt av klubbens nedfart kommer att påbörjas under denna vecka (vecka 20). Nedfarten kommer flyttas permanent, då det skall placeras en pumpstation i anslutning till klubbens befintliga grind. 
Klubben ser inte denna förändring som något negativt för vår verksamhet. 
Vi har inget datum när arbetet kommer att vara klart, men fram tills dess kommer vår befintliga bom att fungera som vanligt på den befintliga platsen.