Kallelse till obligatoriskt informationsmöte

Den 8 oktober 19:00 är det ett obligatoriskt informationsmöte för BMKs medlemmar gällande saneringsprojektet av båtbottnar samt viktig information kring uppdaterade miljöregler. Vi kommer redovisa vad som gäller inför torrsättningen den 17 oktober 2020 och vad som gäller inför sjösättningen våren 2021. Plats och hur mötet kommer att genomföras pga. Corona kommer aviseras vid ett senare tillfälle. Väl mött. Styrelsen