Kallelse till höstmöte

Styrelsen kallar härmed samtliga aktiva medlemmar till höstmöte i BMK den 18 november kl. 19.00 i klubbhuset. Observera att mötet är framflyttat till detta datum. Utöver ordinarie mötespunkter kommer även förslag till reviderade stadgar att avhandlas. Möteshandlingar inklusive stadgeförslag kommer skickas ut per epost senast 72 timmar före mötet samt finnas tillgängliga i klubbhuset. Efter mötet bjuder klubben på kaffe och avec. Välkomna och hoppas vi ses! Mvh Styrelsen BMK