Kalendarium för 2024

Nu är kalendariet för året publicerat. Du hittar det här: http://bmkbromma.se/om1/kom-ih%C3%A5g