Kalendarium ändrat!

OBS: Introduktionsmötet för nya (och gamla) medlemmar har flyttats till den 3:e Maj, samma tid.