Information ang bottenmätningar

Ang mätningen av bottenfärger kommer vi att träffa representant från miljöförvaltningen under första veckan i februari för genomgång av resultaten. Vi kommer därefter att återkomma med ytterligare information och utfall. Vi kommer även informera mer om detta under årsmötet. /Styrelsen