Info från valberedningen

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag på personer som vill och kan hjälpa föreningen framåt. Är du intresserad av att påverka klubbens framtid och vill bidra till dess utveckling, hör av dig till Stephan på nr 070-755 50 04. Vi behöver din återkoppling innan Onsdagen den 24:e Februari via mail till valberedning@bmkbromma.se, årsmötet hålls 11:e Mars. Inför kommande årsmöte så har följande funktioner ett år kvar på sitt mandat: - Ordförande - Ronny Karlsson - Sekreterare - David Canberger - Hamnkapten - Jens Nilsson Följande funktioner ska väljas på årsmötet: - Vice ordförande (1 post) - Kassör (1 post) - Vise sekreterare (1 post) - Styrelsesuppleant (2 poster) - Revisor (2 poster) - Hamnkapten (1 av 2 poster) - Vaktchef (1 av2 poster) - Klubbhusvärd (1 post) - Miljöansvarig (1 post) - Festkommitté (flera poster) - Valberedning (3 poster)