Avgifter

Dessa är de vanligaste avgifterna som våra medlemmar kommer i kontakt med.

Inträdesavgift*

6 250 kr (Engångsavgift)

Medlemsavgift

500 kr (Årlig avgift)

Bryggplats (priset beräknas enbart på bredden av bryggplatsen, grundpris 1250kr)*

680 kr (Årlig avgit)

Vinterförvaring (beräknas med tillägg om 0,5m på båtmåtten, grundpris 1250kr)*

40kr/m2 (Årlig avgift)

Påminnelseavgift

500 kr (Vid behov)

Köavgift*

350 kr ( Årlig avgift)

Deposition Y-Bom (återbetalas vid utträde)

3 000 kr (engånsavgift)

Kanotplats

1 875 kr (Årlig avgift)

Beräkningsexempel på årskostnad för en båt som är 7 meter lång och 2,5 meter bred:

Medlemsavgift: 500 kr

Bryggplats 3 meter: 3 040 kr

Vinterförvaring. Inkluderar tillägg om 0,5m på längd och bredd (7,5*3*40kr)

1 900 kr

Totalt per år

5 440 kr

En ny medlem betalar utöver ovan,

6250kr i engångsavgift för inträde samt

3000kr i deposition för y-bom.

* Priser med asterix är momspliktiga och inkluderar 25% moms.