Avgifter

Dessa är de vanligaste avgifterna som våra medlemmar kommer i kontakt med.

Benämning Pris Periodicitet
Inträdesavgift 6 250 kr Engångsavgift
Medlemsavgift Aktiv 1 170 kr Årlig
Medlemsavgift Passiv 300 kr Årlig
Bryggplats (priset beräknas enbart på bredden av bryggplatsen) 537 kr Årlig
Vinterförvaring (beräknas med tillägg om 0,5m på båtmåtten) 31,75kr/m2 Årlig
Påminnelseavgift 500 kr Vid behov
Köavgift 350 kr Årlig
Deposition Y-Bom (återbetalas vid utträde) 3 000 kr Engångsavgift
Kranavgift 691 kr Per lyft
Kanotförvaring 1 875 kr Årlig

Beräkningsexempel på årskostnad för en båt som är 7 meter lång och 2,5 meter bred:

Medlemsavgift Aktiv 1 170 kr
Bryggplats 3 meter 1 611 kr
Vinterförvaring. Inkluderar tillägg om 0,5m på längd och bredd (7,5*3*31,75kr) 714 kr
Totalt per år 3 495 kr

En ny medlem betalar utöver ovan, 6250kr i engångsavgift för inträde samt 3000kr i deposition för y-bom.