Miljö

Bällstavikens Motorbåtklubb har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom miljöstationen som är placerad bredvid klubbhuset (grå metallbod).

  • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i klubbens miljöstation för farligt avfall eller lämnas in på närmaste återvinningscentral.
  • Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i klubbens container.
  • Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.
  • Töm inte toalettavfall i vattnet utan utnyttja sugtömning på mottagningsstation. Ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar införs 1 april 2015 (Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen).

Här finner du den kompletta miljöpolicyn. Vår avfallshanteringsplan är här.

Har du frågor? Kontakta styrelsen eller klubbens miljöombud.

Bottenfärger tillåtna i Mälaren (16-03-20)

Tömningsstationer för latrin

Båtbottentvättar

Miljöförvaltningens informationsblad

Återvinningscentral i närområdet:

  • Återvinningscentral Bromma, Linta Gårdsväg 16, Bromma

Miljöstationer i närområdet:

  • Gamla Bromstensvägen 1, tar emot glas, kartong, metall, plast, tidningar
  • Adolfsbergsvägen 13, tar emot glas, kartong, metall, plast, tidningar