Hamnen

BMK har både sin vinteruppläggning, och sina bryggplatser i Bällstaån’s innersta del.
Vi ligger på Solvallasidan av Bällstaån och har ett 90-tal bryggplatser med mellan två och fyra meters bredd. Vi erbjuder enbart plats för motorbåtar, då bron över Bällstaån inte går att öppna och har en maximal segelfri höjd av 4,5m.
Klubben har för närvarande ingen slip för sjösättning/torrsättning men hoppas kunna erbjuda detta igen i framtiden. Sjösättning och torrsättning på vår och höst sköts via mobilkran.