Avgifter

Dessa är de vanligaste avgifterna som våra medlemmar kommer i kontakt med.

Benämning Pris Periodicitet
Inträdesavgift 5 000 kr* Engångsavgift
Medlemsavgift Aktiv 1 170 kr Årlig
Medlemsavgift Passiv 300 kr Årlig
Bryggplats (priset beräknas enbart på bredden av bryggplatsen) 537kr/m* Årlig
Vinterförvaring (beräknas med tillägg om 0,5m på båtmåtten)  59kr/m2* Årlig
Klubbnyckel 500 kr* Engångsavgift
Påminnelseavgift 500 kr Vid behov
Köavgift 280 kr* Årlig
Deposition Y-Bom (återbetalas vid utträde) 3000 kr Engångsavgift
Kanotförvaring 1500 kr* Årlig

*Moms tillkommer med med 25%

Beräkningsexempel på årskostnad för en båt som är 7 meter lång och 2,5 meter bred:

Medlemsavgift Aktiv 1 170 kr
Bryggplats 3 meter 1 611 kr*
Vinterförvaring. Inkluderar tillägg om 0,5m på längd och bredd (7,5*3*59kr) 1 328 kr*
Totalt per år 4 109 kr (moms ej inräknad)

 

En ny medlem betalar utöver ovan, 5500kr* i engångsavgift för inträde och klubbnyckel samt 3000kr i deposition för y-bom.